Всички наши служители преминават курс на обучение при водещия производител на материали за цялостната покривна система"Брамак",с който работим. Приоритет на Брамак е пълният сервиз и обучението на строителните фирми и майстори в полагане на цялостната покривна система. Целта е да се утвърди тясно специализираната професия – покривач, доказана в развитите страни на Европа.

Обучението се състои в представяне елементите на покривната система и практическа част. След обучението Брамак издава на участниците удостоверение за успешно преминал курс. Първиятпокрив положен от обучените строители бива проверен от представители на Брамак и ако всички изисквания при полагането са спазени, строителите получават сертификат за умения при полагане на покривна система Брамак.