Обикновено покривните конструкции се правят от дървени греди и ребра. Като правило дървеният материал трябва да се подготви 1 – 2 години по-рано, да бъде нареден правилно, като през три месеца се обръща за да се предотврати измятането при съхнене. Това не се спазва поради оскъпяването на конструкцията. Обикновено се купува суров материал, който при съхненето измята и покрива провисва. Ако носещата конструкция е метална такова провисване е изключено. Компромисен вариант е смесена покривна конструкция. В Бургас особено подходящо е носещите столици да са метални, а ребрата между тях дървени, така се постига добър баланс между качество и цена.
За всеки конкретен вид покрив има конструктивно решение, което може да се вземе след консултация със специалист.

Запитване